Adalet mülkün temeldir sözü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye için bir ışık, bir yol gösterici olmuştur. Ulu önder Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu ve kollayıcısıdır. Bir ülkenin temellerinin adalet olduğunu söylediği bu sözle anlamak çok zor değildir. Atatürk bu ülkenin başına gelmiş şüphesiz en güzel şeydir. Ulu önderin ileri görüşlülüğü, planlı programlı oluşu, disiplinden taviz vermeyişi ve doğru sözü kendine kural edinişi ile genç nesle bir ufuk niteliğindedir.

Atatürk Her Zaman Yol Göstericidir:
Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyet’ini kurduğu günden bu yana getirdiği yenilikler ile inkılapları ile devrimleri ile ülkeyi bataklıktan kurtarmış, temizlemiş ve bir noktaya getirmeyi başarmıştır. O yıllarda ülkeyi yıkıma sürükleyen en büyük etkenlerden biri olan adaletsizlik, yolsuzluk, haydutluklar artmış ve kimsenin kimseye güveni kalmamıştı. Ülke koca bir bölünmüşlük içerisinde düzenli bir ordusu dahi yoktu. Savunmalar hep bölük parça parça olduğu için güç kaybına neden oluyordu. Ulu önder bu durumun farkındaydı ve canı pahasına vatanı için mücadele etmeye ve vatanı kurtarmaya karar vermişti. Mustafa Kemal müthiş askeri dehası ile çok ciddi mücadeleler de yaptığı stratejileri ve kıvrak zekası ile ülkeyi uçurumun kenarından kurtarmış temeli adalet olan bir devlet kurmuştur. Mustafa Kemal’i, sözlerini bilmek bir genel kültür değil bir görev olmalıdır.

Bilim ve Adalet Anahtar Kelime Olmalı:
Sistemi bilim ve adalet olan bir devlet asla yıkılmayacaktır. Daima bir gelişim içinde olacak ve bir zaman sonra yeniliklere öncü olmaya başlayacaktır. Mustafa Kemal’in gösterdiği yoldan yürümek bir vazife olmalı ve en az onun kadar bir disiplin ile çalışıp ülkeyi daha da ileri götürülmeye çalışılmalıdır. Adaleti devletin merkezine oturtup o yoldan şaşılmamalıdır.

Eğitim Etiketler: , ,